קבצים להורדה


אזור חברים

חישוב משקל חומר

קובץ אקסל - מחשב משקל, נפח, שטח פנים ושטח מעטפת לפי חומר

חיתוך ארונות

קובץ אקסל - מחשב מידות לחיתוך ארונות לפי חומרים

מידות במטבח

קובץ PDF - מידות לתכנון מטבח

קטלוגים


אזור חברים

מחשבוני עיצוב ובניה


אזור חברים

טבלאות השוואה


אזור חברים

מידות אדריכליות


אזור חברים

מידות סטנדרטיות


אזור חברים

מידע למתכנן


אזור חברים

מידע טכני


אזור חברים