חישוב משקל חומר

קובץ אקסל - מחשב משקל, נפח, שטח פנים ושטח מעטפת לפי חומר

חיתוך ארונות

קובץ אקסל - מחשב מידות לחיתוך ארונות לפי חומרים

מידות במטבח

קובץ PDF - מידות לתכנון מטבח