1 דקות קריאה

✅ מגודל מסך באינצ' 🢀 רוחב וגובה בס"מ

✅ מרוחב מסך בס"מ 🢀 גובה מסך בס"מ וגודל מסך באינצ'

✅ מגובה מסך בס"מ 🢀 רוחב מסך בס"מ וגודל מסך באינצ'הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.