חומרים אקוסטים


חומרים להקטנת מעבר אנרגיית קול בין שני חללים או מקטין את ההד בתוך חלל אחד

יישומים
חיפוי קירות
מחיצות
תקרה 
רצפה
מודולרי